Treningi

Tabela treningów

Treningi w naszym dojo prowadzone są przez kwalifikowanych instruktorów będących pod nadzorem i przewodnictwem Sensej Macieja Marszałka.

Przysięga dojo

 1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha
 2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe
 3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia
 4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności
 5. Będziemy spoglądać w górę, ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia
 6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory
 7. Przez całe życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

Wymagania egzaminacyjne

Regulamin płatności

 1. Comiesięczna składka członkowska Kluby wynosi:
  • 170 PLN - dla osób uczestniczących w treningach 2 razy w tygodniu;
  • 110 PLN - dla osób uczestniczących w treningach 1 raz w tygodniu.
 2. Składka członkowska winna być płacona co miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca na konto bankowe Klubu: PKO BP I o/Gliwice 68 1020 2401 0000 0002 0170 5664 lub gotówką w siedzibie Klubu.
 3. W przypadku nieterminowej wpłaty składki człoknowskiech (tzn po 10 dniu danego miesiąca) wysokość składki członkowskiej wzrasta o 20 PLN
 4. W miesiącach: lipcu i sierpniu, w przypadku nie korzystania w tym okresie z oferty treningowej klubu, składka członkowska Klubu wynosi 75 PLN miesięcznie. W innym przypadku wyskokość skłądki członkowskiej nie ulega zmianie.
 5. Każdy nowoprzyjęty członek Klubu lub uczestnik, opłaca jednorazowe wpisowe w wysokości 50 PLN (opłata zawiera koszt wydania klubowej karty zdrowia sportowa oraz legitymacji International Karate Organization).
 6. Osoba, która zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu przestała być członkiem Klubu, a ma zamiar ponownie przystąpić w szeregi Klubu, winna zpłacić opłatę reaktywacyjną w wysokości 50 PLN.
 7. Zarząd Klubu ma prawo do dokonania zmian wysokości składek członkowskich i treningowyc, po indyfidualnm rozpatrzeniu wniosków pisemnyc złożonych przez zainteresowanych w sekretariacie Klubu. Zatwierdzenie lub przyjęcie zmian płatności przez Zarząd Klubu następuje na zasadach zgodnyc ze Statutem Gliwickiego Klubu Karate Kyokushin.