Zasady opłacania składek członkowskich w Gliwickim Klubie Karate Kyokushin

 1. Comiesięczna składka członkowska Klubu wynosi
  - 120 PLN - dla osób uczestniczących w treningach 2 razy w tygodniu;
  - 80 PLN - dla osób uczestniczących w treningach 1 raz w tygodniu.
 2. Składka członkowska winna być płacona co miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca na konto bankowe Klubu: PKO BP I o/Gliwice 68 1020 2401 0000 0002 0170 5664 lub w gotówką w siedzibie Klubu.
 3. W przypadku nieterminowej wpłaty składki członkowskiej (tzn. po 10 dniu danego miesiąca) wysokość składki członkowskiej wzrasta o 20 PLN.
 4. W okresie przerwy wakacyjnej, składka członkowska Klubu wynosi 50 PLN miesięczne.
 5. 6. Każdy nowoprzyjęty członek Klubu lub uczestnik, opłaca jednorazowe wpisowe w wysokości 50 PLN. (Opłata zawiera koszt wydania klubowej karty zdrowia sportowca oraz legitymacji International Karate Organization).
 6. Osoba, która zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu przestała być członkiem Klubu, a ma zamiar ponownie przystąpić w szeregi Klubu, winna wpłacić opłatę reaktywacyjną w wysokości 50 PLN.
 7. Zarząd Klubu ma prawo do dokonania zmian wysokości składek członkowskich i treningowych, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosków pisemnych złożonych przez zainteresowanych w sekretariacie Klubu. Zatwierdzenie lub przyjęcie zmian płatności przez Zarząd Klubu następuje na zasadach zgodnych ze Statutem Gliwickiego Klubu Karate Kyokushin.


Numer rachunku bankowego dla członków klubu - OPŁATY SKŁADEK CZŁONKOWSKICH:

* PKO BP I o/Gliwice 68 1020 2401 0000 0002 0170 5664


Numer rachunku bankowego dla wpłat sponsorów oraz wpłat na organizację pożytku publicznego

* 69 1160 2202 0000 0000 2399 7071

GKKK - Strona Główna