Gliwicki Klub Karate Kyokushin

Organizacja Pożytku Publicznego


OPP Już od 2004 roku - jako jeden z pierwszych w Polsce, a pierwszy w Gliwicach - Gliwicki Klub Karate Kyokushin cieszy się statusem OPP. Pytanie tylko brzmi:
Co to właściwie jest Organizacja Pożytku Publicznego?

Otóż organizacje pożytku publicznego (OPP) to podmioty pozarządowe, które pojawiły się po 1 stycznia 2004 roku. Od tego właśnie czasu stowarzyszenia i fundacje - po spełnieniu ustawowych wymogów - mogą otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Dlaczego stworzono taką specjalną grupę organizacji? Ustawodawca chciał, aby powstały instytucje, które cieszyć się będą zaufaniem publicznym. Zaufanie to zdobywają głównie przez działania na rzecz grupy społecznej, dla której zostały powołane oraz poprzez pełną jawność finansów, którymi dysponują.

Oprócz wielu obowiązków, które muszą wypełniać OPP, przysługują im również przywileje. Najważniejszy z nich to możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozwiązanie takie zostało przyjęte dla wszystkich OPP po to, aby podatnicy sami mogli decydować o przekazaniu części swoich podatków na rzecz inicjatyw, podejmowanych przez aktywnych obywateli, działających w OPP.

OPP odgrywają zatem bardzo ważną rolę w życiu publicznym. Połączenie ofiarności publicznej pochodzącej z przekazywanego 1% oraz zaangażowania obywateli, działających w organizacjach pozarządowych, daje coraz więcej możliwości pomocy ludziom wspieranym przez OPP. Z roku na rok coraz więcej podatników korzysta z możliwości przekazania 1%, choć nadal jest to niewielki odsetek ogółu rozliczających się.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak przekazać 1% podatku na rzecz Klubu oraz czego dokonaliśmy dzięki Waszej pomocy zajrzyj Tutaj.

Więcej informacji na temat przekazywania 1% podatku na rzecz OPP znajdziesz pod adresem http://www.portalopp.pl/.


GKKK - Strona Główna